Cnc Kesim Süreci Nasıldır?

CNC kesim  ; CNC bir kısaltma olup Computer Numerical Control sözcüklerinin açılımıdır. Yani bilgisayar numerik kontrolü eşliğinde metal sanayinde kullanılan bir teknolojidir. CNC kesim, sertlik derecesi yüksek metallerin hem kesimi hem de farklı formel yapıların oluşmasında kullanılan bir yöntem olup avantajları çoktur. Öncelikle metaller kolay ve istenilen formlarda şekil kazanır. En önemlisi bu işlem hızlı bir şekilde gerçekleştiğinden geleneksel yöntemler artık terkedilmeye başlanmıştır. Tezgah dışında tabla ve kesim kafası ile birlikte sistem çalışır haldedir. Tabi ki işin mahiyetine göre fiyatlandırma da oluşmaktadır.

 CNC kesim süreci nasıl işler?

CNC oksijen kesim nedir sorusunu ise şöyle özetlemek mümkündür. Süreçte söz konusu metal malzeme yanıcı gazla tepkimeye girer. Ortaya çıkan yüksek dereceli ısı tutuşabilir özelliğe ulaşır. Isıtılmış kısım bundan sonra oksijen gaz seti vasıtasıyla kesilir. Oksijen metali yakacağından atık olaraksa metal oksit çıkar. CNC kesim süreci sonunda kesim işlemi yüksek bir performansla başarılır. Bu işlem geleneksel eski yöntemlerden hem daha hatasız hem de çok hızlı bir şekilde gerçekleşir. Metal kesim işleminin başarılı olması için gerekli koşulsa, oksitlerdeki ergimenin ana metalden az olmasıdır. Ayrıca oksitler akışkan bir yapıda olmalı, hedeflenen oksitlenme derecesine ulaşması önemlidir. Bu işlemin başarılı olması için yanıcı vasıftaki bir gaz kullanılır ve oksijenle şaloma materyaliyle yakılır. Bunun diğer ismi ise ön ısıtma alevi olup, CNC kesim performansını bu belirler. Bu süreçte yanma ortamı bulacak oksijen ve gaz için giriş kısımları hazırlanmıştır. Şaloma vasıtasıyla ya da bir lüle içinde sentezlenir. Oksijen butonu harekete geçirilip kesme işlemi tamamlanır. CNC kesim tek bir standart yöntemle çalışmaz. Standart denilebilen yöntem söz konusu olsa da, CNC plazma kesimi, CNC lazer kesimi gibi metotlar da kullanılır.

Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>